El Club Nàutic de Cala Rajada torna a treure a concurs l'explotació de la Cantina. En aquesta ocasió serà per un termini de 4 anys, prorrogables 4 anys més. El plec amb ls condicions se pot sol·licitar a les oficines del Club. 
Les ofertes es podran presentar fins les 12 hores del dia 21/01/2022

................................


El Club Náutico de Cala Rajada vuelve a sacar a concurso la explotación de la Cantina. En esta ocasión será por un plazo de 4 años prorrogables por 4 años más y el pliego con las condiciones se puede solicitar en las oficinas del Club. Las ofertas se podrán presentar hasta las 12 horas del día 21/01/2022.