Des de fa uns anys quasi tota la superfície del passeig marítim de Cala Rajada/Son Moll de l’Avinguda Amèrica és ocupat per una dotzena d’establiments de restauració i bars sense comptar amb cap tipus d’autorització per a la seva explotació mitjançant terrasses.

fotos GOB

La situació existent ja fou denunciada l’any passat i recordam que d'acord amb la normativa de Costes, no es pot ocupar cap espai per a usos especials, privatius i lucratius sense una prèvia autorització o concessió de la demarcació de Costes.

La situació pren encara més gravetat quan aquets trams de passejos foren objecte de dues concessions que se varen atorgar per Ordres Ministerials de 9 de desembre de 1981, per a un total de 1.667 m2 per a passeig marítim per a vianants, on s’especificava que “El total de las obres serà de uso público gratuito.”.
La realitat és ben diferent per quan la major part del passeig situat en domini públic marítim terrestre té un ús del tot privatiu i lucratiu per els establiments de restauració.

La situació és tan greu que fins i tot una de les poques autoritzacións que s’ha tramitat, la terrassa del restaurant Xiringuito Son Moll situada sobre una antiga concessió, ha estat denegada per resolució de la Cap de la Demarcació de Costes del febrer passat. Contràriament funciona amb tota normalitat des de fa mesos, a pesar que des de la pròpia Demarcació de Costes se’ns comuniqués al juny passat que s’estava procedint a requerir als presumptes responsables de les ocupacions la retirada de les instal·lacions.
Cal tenir present que aquestes ocupacions del passeig marítim no són autoritzables, per quan no se poden situar a la vora dels respectius establiments, segons els punt cinquè de l’article 69 del reglament de costes. Entre el passeig marítim i els establiments de restauració hi ha l’Avinguda Amèrica la qual és de titularitat municipal i no forma part del passeig marítim.