Ens demanam si té sentit que l'equip de govern es gasti entre 1'5 i 2 milions d'euros en comprar, esbucar i tornar aixecar unes quantes cases del carrer Ciutat quan encara no sabem què s'ha de fer amb l'antic ajuntament


 
L'equip de govern es gastarà entre 1'5 i 2 milions d'euros en la compra de tres cases del carrer Ciutat de Capdepera, esbucar-les i construir-hi nous edificis que, segons la informació que ens han traslladat, han d'acollir l'arxiu municipal -que ara està a l'antic ajuntament- i alguns dels serveis que ara mateix estan allotjats a can Creu d'Inca.

 En concret estam parlant de 365.000 € per la compra dels edificis, de 90.000 € per esbucar-los, i entre 1 i 1'5 milions per a construir els nous edificis. A més, a aquesta quantitat  s'hi han d'afegir els més de 400.000 € que costarà reformar s'Escorxador pur dur-hi la biblioteca, sense que hi hagi cap necessitat de canviar-la de lloc.

En el cas de les cases del carrer Ciutat, ens demanam si hi havia la necessitat de gastar tots aquests recursos públics per comprar, esbucar i tornar a construir edificis, quan tenim l'antic ajuntament a la plaça des Sitjar, de propietat municipal, sobre el qual l'equip de govern no pren cap decisió, malgrat les reiterades peticions de l'oposició des de fa anys. 

Ja s'ha demanat en nombroses ocasions que l'equip de govern faci un concurs d'idees o projectes per decidir què hem de fer amb l'antic ajuntament. Possiblement, amb un nou edifici d'una sola planta, més les plantes inferiors, o amb una nova construcció que ocupi menys espai que l'actual, en tendríem prou per a encabir l'arxiu municipal més algun altre servei que ara està ubicat a can Creu d'Inca. A més, es podria aprofitar aquest projecte per a embellir la plaça des Sitjar i fer un mirador en condicions cap a la part oest.

L'espai que ocupa l'antic ajuntament a la plaça des Sitjar ofereix múltiples possibilitats, però l'equip de govern no pren cap iniciativa. Mentre s'hi fessin les obres, es podria llogar algun edifici o espai per a ubicar-hi l'arxiu provisionalment. Però la decisió ha estat comprar directament unes cases del carrer Ciutat, que tanmateix s'han hagut d'esbucar. Ara, per tant, tendrem doble despesa, ja que en algun moment també s'haurà d'actuar a l'edifici de la plaça des Sitjar.

Pel que fa a s'Escorxador, ja hem manifestat reiteradament que no hi ha cap necessitat de traslladar-hi la biblioteca i que qualsevol inversió a fer-hi pot esperar, a banda que els usos que es podrien donar a l'edifici pensam que haurien de ser diferents, per ventura més enfocats al món cultural i associatiu.

En definitiva, en un moment de greu crisi social i econòmica, quan s'ha de mirar molt prim en què s'inverteixen els diners públics, ens sembla que tot aquest dispendi no està justificat.

 

Més per Capdepera