Benvolgut ciutadà/Benvolguda ciutadana,

Us informem que conforme disposa la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, l'any 2021 la separació de residus s'ha d'augmentar fins a un 50%.

Així doncs, s'han de separar tots aquells residus reciclables en les diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, rebuig i envasos de vidre.

Per això, perquè faceu una correcta separació, en totes les àrees d'aportació disposeu de contenidors de cada fracció.

I recordeu:

Separar correctament els residus

Utilitzeu els contenidors correctament

Si no teniu la targeta per al contenidor de la matèria orgànica la podeu sol·licitar al 900 104 498.

Atentament,

Departament de Medi Ambient.