Venia amb el càrrec. 

 Des del Partit Popular de Capdepera, volem manifestar la nostra disconformitat amb el canvi d'horari dels plens.

 Ja va començar a principi de legislatura, llevant els plenaris mensuals i fent-los cada dos mesos, amb l'excusa de que l'oposició no els va donar els 100 dies de beneplàcit al nou Govern. Però els fets que ocorregueren amb els missatges del regidor de Medi Ambient, eren com a mínim reprovables.

 El nostre batle no s'enrecorda, que a la darrera vegada que el nostre partit va governar, l'oposició va demanar (inclòs el PSOE), fins i tot responsabilitats civils al regidor de torn, en relació a un accident de tràfic dins Cala Rajada.

 Ara, després de que tota l'oposició denunciés la falta d'ètica de l'Equip de Govern, en relació a l'adjudicació de les obres del Passeig Marítim; es despenja amb el canvi d'horari, per fer veure qui comana.

 L'excusa que ens donà, és que si els plens s'allarguen fins les 00.00 h, pot passar que membres de l'oposició es quedin sense el seu torn de precs i preguntes. Això sols ha passat únicament una vegada, i va ser degut a què feia dos mesos que no es celebrava cap ple i les circumstàncies extraordinàries que vivim, requerien passar revista.

 Des dels inicis de la democràcia, a Capdepera sempre s'han realitzat els plenaris ordinaris el primer dijous de cada mes a les 20.00 hores, i això és el que defensam. Ve amb el càrrec de regidor de Capdepera, i quan tots nosaltres ens presentam com a regidors electes, fins el moment, aquestes eren les condicions establertes per a realitzar aquest acte tant important.

 No trobam raonable, per molt que tengui el dret i la majoria suficient per fer-ho, realitzar aquest canvi sense el vist i plau de tots.

 Per acabar, volem manifestar que tota l'oposició va consensuar, realitzar una contraoferta a l'equip de Govern. Aquesta es va presentar dimecres dematí al batle, i consistia en realitzar 8 plenaris anuals i no 6, i realitzar-ho entre les 17 i 18 hores; per a què aquests, poguessin acabar a una hora raonable.

 L'equip de Govern no ens va ni respondre a la contraoferta, i va presentar la seva proposta.

La Junta del Partit Popular de Capdepera.