“Des de MÉS per Capdepera demanam que es recuperin els plens ordinaris i la  normalitat de la vida política de Capdepera “  

Una CAP (Comissió d'assumptes plenaris) és una reunió que es fa entre l'equip de Govern i els/les portaveus de tots els grups polítics i que es fa abans de cada plenari per preparar i explicar els temes que es debatran al proper ple. Una vegada celebrada la CAP, es realitza un ple ordinari, que se celebra a l'Ajuntament i on tots els regidors/res i el Batle debaten i aproven les decisions de l'interès general del municipi.

Aclarits els terminis, des de MÉS Per Capdepera volem informar que el passat 22 de Maig es va celebrar una CAP per informar sobre l'apertura de determinats serveis, però el Batle no va assegurar que se celebri el ple ordinari del mes de juny. Cal recordar que des del mes de febrer no se'n realitza cap. L'única que s'ha celebrat durant aquest temps és un ple extraordinari, sense comissió prèvia ni possibilitat de preguntes per part de l'oposició, en el qual l'equip de govern va incorporar bona part del romanent per fer bàsicament obres, així com una comissió informativa d'urbanisme i la indicada CAP.

Els plens ordinaris es poden celebrar telemàticament sense cap problema, com han fet molts d'ajuntaments, o guardant les oportunes distàncies, com ja es va fer en el ple extraordinari d'abril. El nostre municipi disposa d'espais adients, com el Centre Cap Vermell, per poder garantir les normes de seguretat que es requereixen per realitzar plenaris presencials. Per tant no hi ha cap excusa ni impediment perquè es faci el ple ordinari de juny. En aquest sentit reclamam a l'equip de govern que demostri voluntat i recuperi la normalitat democràtica.

Si no es recuperen els plens ordinaris, es furten a l'oposició les eines democràtiques permitents per poder realitzar la nostra feina amb garanties de credibilitat i es vulnera el dret de participació política dels representants polítics. Des de MÉS per Capdepera demanam que es recuperi aquesta normalitat i la importància que pertoca a la vida política de Capdepera.

Queda molta feina a fer i des de Més per Capdepera volem saber què està fent l'equip de govern o què pensa fer en molts d'aspectes: les feines i gestions que es fan des de cada regidoria, com funcionen els serveis de neteja i recollida de fems o quan entrarà en funcionament la nova concessió, si hi haurà ajudes per al petit comerç i resta d'establiments, com s'està executant el Projecte Millora etc...La ciutadania
ha de tenir coneixement de què s'ha fet a Capdepera i què es farà un cop acabat l'estat d'alarma. 

Més per Capdepera