Informació Fase 1

A partir d'l'11 de maig comença la fase 1 de la desescalada amb les següents novetats:

- Cementiris Municipals romandran oberts a partir de dilluns 11.

- Serà obligatori l'ús de guants i mascaretes i s'haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 m.

- Els banys romandran tancats i s'evitarà tocar elements comuns.

- Es permetran vetlles amb un màxim de 10 persones i enterraments amb un màxim de 15 persones en espais oberts.

A mesura que vagi progressant la desescalada s'informarà de les pertinents novetats.

 

Gràcies per la seva comprensió i col·laboració.