Es torna a prestar el servei a domicili de recollida de voluminosos i restes de jardí.
Per tant, cal recordar que si us voleu desprendre de mobles, electrodomèstics o qualsevol altre objecte voluminós o de residus del jardí podeu:

- Utilitzar el Servei de recollida gratuïta a domicili de mobles i objectes voluminosos i residus del jardí, telefonant al 900104498. Recordam que s'ha de telefonar abans de treure els residus.

-  Portar-los directament a la deixalleria municipal situada en el polígon industrial.No els tireu al costat dels contenidors. Ajudau-nos a mantenir-ho net!