Cap Vermell vol recordar-vos els protocols i recomanacions que s’estan fent des de les administracions i experts com a prevenció del oronavirus.El Govern Balear te un apartat a la seva pàgina web sobre el coronavirus:

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

Si presenteu símptomes d'infecció respiratòria i, a més, heu viatjat a una zona de risc en els darrers 14 dies o heu estat en contacte amb persones infectades per coronavirus, telefonau al 061

Si teniu algun dubte sobre les informacions rebudes, podeu telefonar entre les 8.00 i les 15.00 hores al 900101863

Recomanacions bàsiques:

-          Rentar-se les mans amb freqüència amb un desinfectant de mans o amb aigua i sabó.

-          En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el braç o amb un mocador d’un sol ús.

-          Mantenir al menys un metre de distància amb altres persones.

-          Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

-          Evitar les reunions nombroses.

-          Fomentar el teletreball (en la mesura del possible).

-          Informar a l’empresa si s’ha viatjat alguna zona de risc o s’ha estat en contacte amb algun afectat pel virus.