A cura de Toni Flaquer "Coix"

Rebedor del Centre Cap Vermell a partir de dia 24 (matí)


Obert fins dia 16 de juliol els dies feiners de 9 a 13h i de 17 a 21h.