DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
 * Declaració aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament de Capdepera (3/3/2016)El dia 8 de març se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Dones, commemorem aquest dia amb el caràcter festiu i reivindicatiu que comporta. Aquest any fem nostre el concepte de Nacions Unides "PER UN PLANETA 50-50 A 2030: DONEM EL PAS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE"; on es demana als governs realitzar compromisos nacionals per abordar les dificultats que impedeixen progressar a les dones i les nines.

Aprovar noves lleis i enfortir les existents, crear programes per a eradicar la violència contra dones i nines, fomentar la participació de les dones en la presa de decisions, invertir en plans d'acció nacional o en polítiques a favor de la igualtat de gènere, crear campanyes educatives públiques per promoure la igualtat de gènere, entre d'altres són formes de DONAR EL PAS.

A l'Estat Espanyol recordam: la Llei Integral contra la Violència de Gènere, la Llei d'Igualtat, la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, la Llei de Matrimoni entre persones del mateix sexe, la Llei de Dependència, el Pla Concilia, el Pla d'Educació 0-3, la implantació de la coeducació i l'educació per a la ciutadania. Aquestes lleis han estat passos decisius cap a una societat més digna, més justa. Van ser canvis que van millorar la vida de les persones, que van millorar la nostra societat.

Per tot això, la nostra història ens empeny a continuar reivindicant i proposant solucions que comencen incloent la igualtat com a eix prioritari d'actuació que, a més, s'estengui de forma transversal a la resta d'accions polítiques.

Impulsar un gran Pacte Institucional, Polític i Social contra la violència de gènere, un Pacte d'Estat que aconsegueixi eradicar la manifestació més extrema de la desigualtat.

Apostar per una economia de la Igualtat que elimini les barreres en l'accés a l'ocupació, la permanència i la promoció, que acabi amb les diferències salarials i la rèmora històrica de la idea de que les dones es responsabilitzin, gairebé en exclusiva, de les cures als familiars.

Democràcia paritària i participativa per la qual és necessari realitzar un nou pacte social que inclogui a les dones i tengui per objectiu aconseguir la representació equilibrada entre homes i dones a tots els àmbits, a totes les institucions.

Acabar amb la prostitució i la tracta d'éssers humans a fi d'explotar-los sexualment, manifestacions de la violència de gènere.

Construir un sistema coeducatiu que garanteixi la formació en igualtat entre els dos sexes en tots els nivells (des de l’educació infantil fins la universitària), que proporcioni una formació afectivo-sexual que contempli la perspectiva de gènere des dels primers cicles i ensenyi a resoldre els conflictes de forma pacífica i no sexista, de manera que sigui la millor prevenció contra la violència de gènere.

Defensar la llibertat d'elecció de les dones sobre la seva maternitat, reconèixer i respectar els drets sexuals i reproductius. 

Ho deia Clara Campoamor quan demanava el vot femení: "la República no pot defraudar les dones". Volem una societat de dones i homes que puguin somniar en fer realitat els seus projectes vitals, els seus projectes professionals, que tinguin la possibilitat de decidir què volen estudiar, on volen viure, quin tipus de família volen construir, a qui volen estimar, com volen aconseguir la seva felicitat. Volem una societat en la que les dones visquin lliures de violència.

Per tot això, l'Ajuntament de Capdepera es manifesta el 8 de març, al costat de les dones i es compromet a continuar treballant per la igualtat, conscients que encara queda un llar camí.

Capdepera, 3 de març de 2016