Aquesta és la resposta de "Cap Vermell" als embulls de s'eriçóArran de l'article editorial de la revista “Erizo Negro”, núm. 4 del passat 12 de novembre, l'equip de redacció de “Cap Vermell” manifesta que:
 
1 – No són certes les afirmacions que es recullen en relació a un text del senyor Miguel Ángel Suárez, que segons la revista esmentada va ser exclòs d'un concurs de microrelats organitzat per “Cap Vermell”, l'any 2012, sense que se li lliuràs nota de rebut, ni nom dels premiats, ni se li tornàs el relat.
 
2 – L'escrit del senyor Suárez va ser exclòs per no ajustar-se a les bases del concurs, ni en l'extensió, ni en el format, ni en el lloc de presentació. Les bases continuen penjades en aquesta web i es poden consultar: http://www.capvermell.org/index.php/fets-i-gent/concursos/10234-ii-concurs-de-microrelats-bases.
 
3 – El veredicte d'aquell concurs també continua publicat en aquesta web.
 
4 – El senyor Suárez no va deixar ni adreça ni telèfon de contacte, i aquest és el motiu pel qual no se li va poder comunicar la no acceptació del seu relat.
 
5 - Per tant, des de Cap Vermell no entrarem a fer més valoracions respecte a aquesta qüestió, deixant que siguin els lectors a qui interessi el fet els que contrastin i jutgin la veracitat de la línia editorial de la revista “Erizo Negro”.