Carta d'un lector  denunciant l'incompliment de dues senyals de trànsit al carrrer Antoni MauraSom una comunitat en què tots podem sortir beneficiats d’un port com Cala RajadaM'agradaria que tot el poble conegui
la situació actual dels socorristes de Capdepera


     "Sols així es podrà dir al futur govern allò de que

    tenen el poder però no tenen cap tipus d'autoritat"-  "...l'any 2010 es va tancar amb un dèficit pressupostari de quasi un milió d’euros i que el deute que hi ha a dia d’avui és a curt termini, proveïdors, de 10 milions d’euros,  i a llarg termini, bancs, de 16 milions d’euros".

- "De la mala gestió, li poso un exemple, el 21 de desembre de 2007 i amb el vot en contra del PP s’aprovà un augment important de taxes municipals... Presentàrem un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia i... la sentència ens ha donat la raó... i  l’Ajuntament haurà de tornar els doblers mal recaptats".

"Salvame deluxe" a Capdepera


"Deixem de costat si som d´uns colors o d'uns altres, la gent està cansada de veure com any rere any passa alguna cosa a Capdepera que fa que la gent deixi de creure en la gent que representarà el poble. Així que només dir, als meus companys  polítics, que facin aquesta reflexió, que parlin, escoltin i opinin entre ells, i el més important, que puguin arribar a un enteniment comú: millorar el poble de Capdepera".

 

 "El que m’atrevesc a demanar-li és un exercici de transparència i,

sobretot, de democràcia. Que posi la informació damunt la taula."


 Mai m'havia cregut la dita que són els millors o els bons els que primer se'n van, fins avui que m'ha  deixat el meu amic Pep Gómez. Només em consola saber que quan ens toqui a nosaltres  tindrem a qui demanar ajuda, com quan el necessitàvem aquí.
 L'amistat uneix el món
 

Pep Navarro

Es fa certa la dita  del guerrer:“el pitjor enemic és aquell a qui no veus"

Teories sobre conspiracions, maniobres de distracció, sobres amagats... començ a estar cansat de tanta beneitura.

"UCAP sempre s’ha caracteritzat –a nivell polític-,

per anar donat pals de cec sempre que la seva

condició de frontissa els asseguri la cadira".


Segurament sí,

ens prenen per beneits

 


Desprès de tot el succeït en relació a la designació de batlle per Capdepera, em plantejo dubtes seriosos de les vertaderes intencions de la formació política UCAP.
Estam cansats d’escoltar que els membres d'UCAP treballen pel bé del poble (això és una afirmació que també fan tots els altres partits politics de Capdepera).

Jo, encara que sóc andalús, també tinc la meva part de mallorquí

   Agraïments de La Banda de Mó, amb motiu de la seva participació al  6è Morralla Xop Festival

CARTA OBERTA DE L’OCB
         AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS


Volem animar-vos a manifestar-vos! Que no seguiu de braços creuats, perquè aquesta lluita és de tots!

Avui, diumenge 26 de juny, hem convocat una reunió oberta a tothom al skate park de Cala Rajada (es Clot de sa Grava) a les 23:00,  i si no, el proper dissabte dia 2 de juliol a la nostra plaça, la plaça Castellet!

     Explicació de l'anul·lació
   de les Serenates d'Estiu
   Voldria dirigir unes paraules de suport al moviment gabellí del anomenat moviment 15M envers a les paraules del feixista més conegut de Capdepera ( quan dic feixista no ho dic amb ànim d'ofendre, ho dic perque realment ho és ) un tal Paolo Zerbato.