"Unser Party-Tipp Hangover Dos Playas"
(La nostra festa recomanada, ressaca a l’hotel Dos Playas”)...de cap de les maneres no podem estar d’acord amb aquest tipus de publicitat...


Nota de premsa:

   Com a conseqüència de la publicitat apareguda a diferents mitjans, la qual va destinada en exclusiva a un tipus de turisme de característiques molt concretes i que destaca les ofertes que un hotel de Cala Rajada fa, la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Capdepera té a bé manifestar la seva respectuosa opinió:

   El títol o enunciat d’aquesta publicitat no és altre que “Unser Party-Tipp Hangover Dos Playas”, que traduït vol dir: “La nostra festa recomanada, ressaca a l’hotel Dos Playas”. Altres frases d’aquesta publicitat poden ser: “Mallorca... mitttendrin statt nur dabai” – “tu ets enmig de la festa”.
Des d’aquesta regidoria, de cap de les maneres no podem estar d’acord amb aquest tipus de publicitat i volem manifestar la nostra més sentida preocupació davant aquest tipus de reclams turístics, que, amb tots els respectes, l’únic que aconsegueixen és minvar i malgastar els reduïts recursos de què disposam a la vegada que empobreixen i malmenen la imatge turística del nostre municipi.
 
   Incentivar el turisme a tenir conductes exclusives de consum d’alcohol  significa i va lligat a més aldarulls, més vòmits a la via publica, més miccions al carrer, més brutor pertot arreu, més renous per cants, més pudors que atempten contra el nadiu i contra el visitant. Totes aquestes accions, i més, són devoradores d’hores de Policia Local i d’hores de recursos de serveis de neteja viària. Tots aquests serveis, si no existissin aquest tipus de conducta, podrien ser més reduïts. En conseqüència, reduiríem despesa o aquest servei podria redundar en benefici d’un millor servei al ciutadà.
Al municipi de Capdepera creim que tenim prou oferta i recursos alternatius per poder prescindir d’aquest tipus de turisme. Amb tots els respectes, bo seria fer publicitat de tot el que ens fa diferents d’altres destinacions turístiques i que fins ara ens han definit com un lloc turístic concret i ens ha donat la subsistència.  

   Des d’aquesta regidoria sabem i som conscients que hi ha negocis que no tenen altra manera de subsistir o treballar si no és amb aquest tipus de turisme. Respectam totes les opcions i, de cap de les maneres, volem dir el que han de fer o entrar dins els negocis privats, o simplement insinuar el turisme que ens ha de visitar. Tot el contrari, la regidoria de Turisme vol ajudar amb tot el que signifiqui una millora per a la nostra zona.
Des de la Regidoria de Turisme sabem que som els primers que hem de posar els mitjans oportuns. Però no ho podem aconseguir sols; necessitam l’ajut i col•laboració de tot l’entramat turístic local per intentar fomentar la vinguda d’un turisme més respectuós, la qual cosa significaria tenir una zona turística manco degradada i, perquè no, fer feina tots plegats per, fora presses però fora pauses, encaminar les nostres actuacions per aconseguir el tant desitjat turisme de qualitat.Biel Torres
Regidor de Turisme.