"Vostè diu que és una falta de respecte xerrar-li a un immigrant es català, però, no es més aviat al contrari?..." 
Senyor Boutique!

Vostè, segons el que heu publicat, deixa de manifest la incoherència que tenen les vostres paraules.... Segons vostè el català és l’idioma oficial, juntament amb el castellà, dels nostre territori, i que l’hem de preservar, sí... Però després ens molla que el català és minoritari, i remarca la importància del castellà. Els que defensam que el català sigui utilitzat a les institucions som els que realment volem que es preservi. Vostè diu que és una falta de respecte xerrar-li a un immigrant es català, però, no es més aviat al contrari?  Els habitants d’un territori on l’idioma ha existit i perdurat durant gairebé 800 anys, tot i que ens han fet bilingües, som els que ens hem d’adaptar a uns costums que vénen de fora?

Li aniré contestant les seves preguntes, d’acord amb el seu esquema:

1. Sí, llengua oficial, perquè s’ha de recordar a tots els mallorquins i estrangers que l’autèntica llengua d’aquest territori, la llengua pròpia, ha estat el català i des de fa més quasi 800 anys. i el castellà ha arribat aquí imposat per la obligatorietat i l’ús de la força, i en el seu moment mitjançant la repressió dels catalanoparlants.

2. No hauria de ser un mèrit parlar en català, ni una obligació! Hauria de ser una necessitat per part d’aquells que s’han d’integrar a un territori que ha donat moltes oportunitats a la gent de fora i també oportunitats d’adaptar-se a la cultura i la llengua del territori. Si un persona ve de Cuba o d’Alemanya, amb una carrera, i vol fer feina, no crec que li costi gaire aprendre el català per a afavorir la compressió entre els ciutadans que conformen la societat de les illes. Si enfocam que sigui un mèrit, la nostra llengua quedarà en desús i s’extingirà. Però, segons vostè, no vol que això ocorri, no es vera?

3. És un deure conservar la llegua catalana, però no només és un deure dels nascuts aquí, sinó de totes les persones que viuen i conviuen en el nostre territori. Aquestes són les normes de l’adaptació. Per què només nosaltres hem de cedir corda? I, per suposat, no és ridícul exigir el català als funcionaris, perquè si ho fas elimines la llibertat dels catalanoparlants d’expressar-se en la llengua materna. I si no s’exigeix, es dóna un cas de discriminació. En una societat com la nostra crec que és lamentable discriminar les persones per parlar la llengua pròpia i negar-los la possibilitat d’expressar-se davant del seu propi govern en una de les llengües oficials d’aquest territori.

4. Mentalitat tancada?  Si es vol conservar una llengua, això no es fa eliminant-la de les institucions, com està passant en la actualitat, i eliminant-la dels mitjans de comunicació. Vostè vol parlar de llibertat, però només mira per la llibertat dels castellanoparlants. Quan una llengua es col•loca institucionalment i legalment per damunt d’una altra, el que es produeix és l’extinció de la llengua minoritzada. Diu vostè que “volem forçar la gent a parlar en una llengua minoritària, quan podem entendre’ns amb una altra molt internacional”, i en fer-ho posa clarament en evidència la seva intenció i la seva visió d’unes illes en castellà i no en català.

Si vostè és un defensor de la llengua i no vol que s’extingeixi, tal com diu al principi, pobra de la nostra llengua...

Salut

Lluis Galian Magaz,
estudiant de la UB