PUBLICITAT, TANQUES I ESTÈTICA

 
Vagi per endavant que a mi personalment la tanca de HOLA no m’agrada i que els que l’han posada han tengut poc gust. Crec que com element publicitari és molt millorable, però hem de reconèixer que almanco crida la atenció.

Però estic sorprès pel rebombori que ha aixecat aquesta publicitat estàtica. Crec que hi ha molta falsedat. Publica el Cap Vermell (a un article que no duu firma de ningú) que la tanca HOLA atempta contra el bon gust de l’entorn del nostre poble: hi estic d'acord, però ¿quantes tanques, rètols i cartells trobam a les voravies de les carreteres i camins del nostre municipi que són una autentica porqueria? Vos agrada el cartell de Repsol a la benzinera? Vos agrada la tanca de l’hotel Bellavista al camp de futbol? Vos agrada la nova valla del Müller a la autovia? Vos agrada el cartell verd d’UCAP a la rotonda del Polígon? Vos agrada el cartell del Rancho Bonanza a la carretera de Can Patilla? Vos agrada el rètol del restaurant. Es Molí a la carretera d’Artà? Vos agrada el rètoll del LIDL? Vos agrada la tanca d’Eroski a prop del camí de na Ferrera? Vos agraden els rètols neolítics i rovellats col·locats pel Govern, el Consell i l’Ajuntament per a divulgar obra pública? Vos agraden totes les tanques inutilitzades, buides de contingut, amb un estat de conservació deficient? Aleshores, no parlem d’estètica quan tot el que hi ha devora les carreteres és lleig, ordinari i de mal gust.

També sorprèn la missiva d’un "gabellí cabrejat", que dóna la culpa del tema de la tanca al regidor de turisme. Aquesta carta pareix més una jugada barata d’un adversari polític que l’opinió seriosa d’un gabellí. Al 2012, argumentar que una tanca està malament perquè no posa la paraula Capdepera és simplement ridícul. Però visca el patriotisme sindicalista.

Crec que en el nostre municipi, on quasi res funciona bé, tenim problemes més importants que unes simples tanques.

P. B., un gabellí no cabrejat