I enhorabona per sa recuperació. Aquesta vegada heu fet ús de ses noves tecnologies per arribar a sa gent i esper que aquesta col·labori amb assiduïtat. Que sia per molts d'anys.