Una mare que porta a jugar al parc del Cap Vermell el seu fill ens comenta respecte del Centre Cap Vermell i la porteria nova que s'ha instal·lat, que està molt bé que es facin coses noves, però que tot no ha de ser futbol, ja que és dissuasiu per les pilotades que van sense direcció concreta. Però que també ja és ben hora de dedicar-se al manteniment. Per exemple, quan plou s'inunda part del parc infantil fent-lo impracticable. I totes sabem que ja ve de l'anterior legislatura el bassiot, però és ben hora d'arreglar-ho.
Ben igual com el rètol de l'edifici o el cartell informatiu adobat amb cinta americana. Un nyap que, a més de perillós per als infants, fa empegueir.