Si s'hagués fet el carril bici Capdepera-Cala Rajada ja estaria fet.Col·lectiu "dues rodes"
Foto: detall d'una fotografia oficial de l'ITB 2017
         (foto sencera a l'interior)


Fa tres anys plantejàrem públicament i ens agradaria que, al final d'aquest article, es tornàs a publicar l'article en qüestió i així sabreu de la història dels carrils bici a Capdepera i comprovareu la seva vigència.

El fet és que ara ens diuen que perilla el carril bici entre Capdepera i sa Font de sa Cala. Una obra que aprofitarà molts pocs ciutadans i que sols beneficia encara a menys. Una obra que no aporta res al municipi. 

Que fou una petició popular? Sí. Ja sabem com es manipulaven aquestes peticions. Que ho votà tot el consistori passat? Sí, ningú no volgué assumir la certesa de la inutilitat davant una subvenció. 

Però, cal mantenir l'error davant les dificultats tècniques, oposició dels veïnats i assumint tot el cost ja que no tindrem cap subvenció? 

La resposta és NO.

Si aquest govern vol desmarcar-se, diferenciar-se de l'anterior i fer els coses ben fetes ha de renunciar a les herències inútils que han rebut. Si s'ha de fer un carril bici s'ha de començar pel de Capdepera-Cala Rajada que uneix els dos nuclis de població. Llavors, el de Cala Mesquida i Canyamel serien molt més útils, concorreguts i planers. Llavors ja podríem parlar del de sa Font de sa Cala.

Si no teniu prou arguments rellegiu el que ja publicàrem fa tres anys i que acabava així:

"I d’aquesta manera volen canviar hàbits de mobilitat? Reduir el consum del cotxe? A qui volen enganar? Aquesta és una tudada de doblers!. Del primer al darrer!

I d’aquesta opinió, si queda a aquestes pàgines i d’aquí tres anys es comprovarà la seva certesa. Ho recordarem!

Ens sap greu dir-ho, però ho clavàrem!
Article de 2020:"Els objectius del pla de mobilitat 2019 són: que uneixi els nuclis amb més població, que fomenti el transport no contaminant i que, en un mitja termini, canvii la mobilitat del municipi.

Idò resulta que comencen per un carril inútil. Que no compleix cap d’aquests tres objectius. I que evidencien la mala gestió dels nostres doblers que està fent el consistori actual.

A més, amb aquesta opció evidencien que no han anat mai en bicicleta, que no s’han assessorat ni demanat cap informació i, en definitiva, que no creuen gens en aquest projecte: ni de carril bici ni de canvi en els criteris de mobilitat. És a dir, estan per fer obres, gastar doblers però no estan per la feina".


Bon dia,

Des que es va obrir l'institut, l'any 1997, es parla i es reivindica a Capdepera el carril-bici com a solució al transport dels alumnes i de la població en general. 

Hem fet una recercat a l’hemeroteca de la seva revista (que per cert el servei de cerca d’articles funciona molt bé) i hem comprovat, que des de l’any 2014, a es parla a Capdepera del carril bici (hi ha més de 50 articles al respecte). Sis anys perduts! 

Facem una mica de memòria:

- L’any 2015 l’associació hotelera ja demanà que s’inclogués als pressuposts de 2016 i aquest mateix any a l’ITB de Berlín ja se’n feia gala sense haver-ne fet un metre. Ni tan sols un full del projecte.

- Adesiara el batle emetia una de les seves desiderates al respecte, com la de que el carril bici que vorejaria tota la costa o que unia tots els nuclis del municipi (atenció: en aquell moment, no podiem dir-li mentider ja que parlava d’intencions. Avui, des de la perspectiva dels anys sí. Podem dir que era mentida, que va vendre fum. No hi havia res!)

- Un exemple (com vostés diuen: maleïda hemeroteca: L'Ajuntament aposta per la bicicleta. Se podrà anar en bicicleta des de L'Agulla a Canyamel, a ran de mar.


- El 2016 i 2017 vostés, vistes les perspectives, a aquesta revista en feren acudits o innocentades. Al mateix temps, en aquests anys, hi ha referències a diversos plenaris i notícies de fires turístiques que donen per fet aquest carril-bici. Curiosa és aquesta fotografia del 2017 a l'ITB amb la "plana major" municipal i autonòmica i a la dreta a una televisió amb el carril-bici de cala Lliteres. Preciós. Llàstima que tres anys després encara no existeix! - Al 2018 hi consta una notícia de la inversió de 1.226.983,72€ en carril bici (no es diu d’on però és molt semblant a l’actual). Mentída també. Res es va fer!

- El 2019 la notícia és que no figura cap partida als pressuposts per al carril bici. I la reivindicació de MÉS al respecte. És de suposar que, aquesta fou la raó per la qual no es va fer res, no fos cosa que l’oposició aconseguís alguna cosa en any electoral. A més, era convenient donar una capa d’asfalt als carrers (asfalt que ja està deteriorat) que fer obres en campanya.

- Una dada important de 2019, que també recull aquesta publicació: s’aprova el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026. El Pla preveu una inversió total de 1.720 milions d’euros entre totes les administracions competents en el desenvolupament d’aquestes mesures, que es duran a terme entre els anys 2019 i 2026.
És un model en el qual la utilització del cotxe privat perd pes en favor del transport col·lectiu o altres modes de transport alternatiu i que té també un marcat caràcter social, d’integració, d’igualtat d’oportunitats i del dret a la mobilitat dels ciutadans de totes les illes.
Aquest nou plantejament de mobilitat es completa amb una aposta per la sostenibilitat, per tal d’aconseguir una reducció progressiva de la contaminació que causa el transport.
Amb l’aplicació d’aquest Pla es preveu aquesta nova distribució dels modes de transport: un 13 % de desplaçaments es faran amb transport públic; un 42 % a peu i un 9 % amb bicicleta, la qual cosa reduirà el pes del cotxe del 56 % al 36 %.

Aquesta legislatura havia de ser la legislatura de la mobilitat i la vivenda anunciaren en campanya els qui la guanyaren.

I així arribam a 2020. I decideixen fer el primer carril bici. Un carril que uneixi els nuclis amb més població, que fomenti el transport no contaminant i que, en un mitja termini, canvii la mobilitat del municipi.

Idò resulta que comencen per un carril inútil. Que no compleix cap d’aquests tres objectius. I que evidencien la mala gestió dels nostres doblers que està fent el consistori actual.

A més, amb aquesta opció evidencien que no han anat mai en bicicleta, que no s’han assessorat ni demanat cap informació i, en definitiva, que no creuen gens en aquest projecte: ni de carril bici ni de canvi en els criteris de mobilitat. És a dir no estan per la feina. El departament de medi ambient no hi te res a dir?

El carril-bici (i per caminar) de Capdepera a Font de sa Cala és el recorregut amb la pendent més pronunciada de tot el municipi. La pendent del cementiri és difícil de pujar i perillosa al baixar per a un ciclista ocasional. Técnicament, el darrer quilòmetre te un pendent del 4,2%, amb rampes del 7-8%. Definitivament disuasori per a un ciclista ocasional, turista, treballador o escolar. 

Uneix un nucli de població que és pràcticament buit cinc mesos a l’any. De fet, hem de recordar que hi hagué una recollida de signatures per tal que no s’oblides aquest tram en haver-se de fer la resta de carrils. Idò comencen pel que és més socialment innecessari.

I d’aquesta manera volen canviar hàbits de mobilitat? Reduir el consum del cotxe? A qui volen enganar? Aquesta és una tudada de doblers!. Del primer al darrer!

I d’aquesta opinió, si queda a aquestes pàgines i d’aquí tres anys es comprovarà la seva certesa. Ho recordarem!


Col·lectiu "dues rodes"


NOTA PESIMISTA FINAL: Si per 3 quilòmetres ens hem torbat aquests anys, ni els nostres néts veuran acabada la xarxa de carrils-bici.