Contenidors de Cala Rajada, cantonada Isaac Peral amb Llegitimes