No serà que el que vostè té és una ansietat de protagonisme desmesurada?

En relació a l’escrit que publicàreu a la revista digital Cap Vermell, fent crítica al pregó de les festes del Carme, m’agradaria fer un aclariment, perquè em sembla que vostè en algun moment podria haver passat per alt alguna cosa o, simplement, no la recordi. La paraula pregó ve definida al diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola com a “Discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella”. Pel que puc deduir d’aquesta definició, no estam parlant d’un acte que tengui un guió sobre el seu contingut, sinó, més bé, d’un acte on aquelles persones afortunades que han tengut l’ocasió i el reconeixement per part de la Confraria de Pescadors expressen una sèrie de vivències personals.

 

 Crec que el pregoner del Carme 2008 es va limitar a fer un recorregut per aquella Cala Ratjada de la seva infància i joventut, fent referència a gent de la mar i d’altres persones que al llarg de la seva vida el marcaren (a ell, el Pregoner del Carme 2008) d’una o altra manera, fugint del repàs cronològic exhaustiu que vostè proposa.  No crec que fets puntuals que no eren al seu pregó puguin qualificar-lo de no estar a l’altura de les circumstàncies, ja que, com he dit, és una narració personal. El que podem deduir de la definició de la RAE és que un pregó és una manera de donar inici oficial a les festes i res més, simplement això, i consider que no és necessari entrar a valorar el que va deixar de dir i a qui va deixar d’anomenar (tot i que el pregoner demanà disculpes per aquelles persones que podia haver deixat sense fer esment). De fet, anomenar totes i cadascuna de les cales, racons, persones i fets que han influït de qualque manera a la història del nostre llogaret hauria fet que el pregó es convertís en una conferència sobre Cala Ratjada i no es tractava d’això. Tampoc no vull (com vostè) ser pesada ni posar-me a l’altura d’aquesta crítica, només pretenc recalcar que quan un és elegit pregoner fa el discurs que vol i el públic pot decidir si li agrada o no, però el que no me pareix de bon gust és entrar a valorar els continguts. Quan vostè sigui elegit pregoner de les festes del Carme farà el discurs o la descripció de Cala Ratjada que consideri oportuna, i recordarà a l’amo en Toni Nadal Flaquer, i també a l’amo en Tomeu Nadal Moll i a tots aquells que diu que no podien faltar en un pregó (que ho diu vostè, perquè un pregó no té guió). Llavors, les persones del públic decidirem si ens ha agradat o no, però el que no farem és entrar dins els continguts, com ha tengut vostè el mal gust de fer, perquè, com ja he dit, es tracta de vivències personals. 

Pel que fa al fet d’escriure aquesta crítica destructiva, i dic destructiva perquè podria vostè haver aprofitat l’escrit per simplement enriquir el Pregó del Carme 2008 amb la cultura local que probablement té, ja és sabut que és una cosa que us agrada fer, referint-me a la crítica que també féreu a la Sra. Joana Colom Brunet, dient que era tractada  “com si fos un cas únic de cultura local”, recalcant a la mateixa crítica (per cert, un escrit ple de faltes per venir de qualcú que fa ostentació de cultura i de saber) la gran quantitat de publicacions que ha tingut l’honor d’escriure i lo important que es vostè dins la “cultura local”. No serà que el que vostè té és una ansietat de protagonisme desmesurada?
  

Nora Morey Esteva
41517358 N

(Filla del Sr. Morey)