La "regeneració" d'arena de Cala Agulla: FRACÀS ABSOLUT!
La regeneració de Cala Agulla, un fracàs absolut
Què opina el sector hoteler sobre la "regeneració" d'arena de Cala Agulla?
Regeneració de l'Agulla, plena d'interrogants
Arena bi-color
La miniregeneració se l'Agulla s'ha posat en marxa
La "regeneració" de l'Agulla, a bon ritme
2.000 metres cúbics d'arena per a Cala Agulla
Qui comanda a can Ribot?...
Declaracions a [M] respecte de la regeneració d'arena a Cala Agulla
L'Agulla s'està regenerant
Sobre el tema de l'arena de Cala AgullaSrs de Cap Vermell,

He recopi·llat un grapat de notícies i veig que insisteixen sense aturar en la segona denúncia medi ambiental més important de Capdepera aquests darrers anys. He anat més enrere, quan el 2010 hi hagué la famosa manifestació i els informs, TRACSA, MEDI AMBIENT, CONSELLERIA DE TURISME,....(per cert la seva hemeroteca falla en algunes ocasions quan vas més enllà dels 5 anys). El millor resum del tema el fa el sr batle en una entrevista on queda perfectament retratat:

Entrevista amb Rafael Fernàndez 30.09.2011

- Ens queda el tema de Cala Agulla. Diuen que no s’ha posat arena, que s’ha posat és picadís, que el color desdiu molt...
- Jo no sóc especialista i puc xerrar pel que em diuen els tècnics. Està clar que aquest color groc de picadís canta molt, però per l’experiència que tenim de la Comissió de Medi Ambient, és la versió  del segle XXI d’en Torquemada, amb això vull dir que és impecable. Si la Comissió Balear de MA ha donat el vist i plau a aquesta arena, és la mateixa arena. Que es va extreure no sé quants d’anys fa (diuen que era de La Pineda), no ho sé. Diuen que el color és a causa dels anys que ha estat acaramullada sense protecció, i els tècnics comenten que una vegada estesa, pel temps, quan li peguin la pluja i el sol, canviarà el color. És arena fòssil. Pensau que la Comissió Balear de MA va venir quan es va localitzar aquesta acumulació i va prendre mostres i va determinar que s’havia de porgar. Dia 5 començà aquesta operació i quan l’arena estava al pàrquing de l’Agulla la Comissió tornà a venir i se’n dugué una altra mostra. Cada dia que ha durat l’execució, ha vingut un tècnic a les 8 del dematí, no dic el cap de servei, però sí que s’ha controlat el procés.

                                           x-x-x-x-x-x-x-x-x


I a partir d'aquí la meva interpel·lació:

Que no veuen que que aquesta constant presa de pél ho fan pel nostre bé? Que ben segur