El Bisbe presidirà la Missa Major de les festes d’ Artà.  A Capdepera no hi pot venir perquè es trobarà de vacances (Antoni Amorós dixit). Manco mal que aparegué pel Moll.  Ja és la segona vegada que un bisbe presideix l’eucaristia dels pescadors.  Per  tant, el resultat, de moment, és: “Cala Rajada, 2 bisbes - Capdepera, 0 “. 

Em sap greu que no vengi Xavier Salinas a Capdepera. Li hauria demanat – com a home d’església, de missa i comunió diària, exescolanet dels verds i altres boniqueses que hom atresora  a la seva biografia –  per què, si a l’agost té vacances, pot anar a la veïna localitat i no ho pot fer a Capdepera.

Hom ha llegit a la premsa que el Bisbe vol reestructurar parròquies. De fet, me n’alegro per l’amic Antoni Riutort, rector de Montuïri, que  amb aquesta reorganització tornarà a Algaida i Pina, on ja havia estat abans; pobles que li volien dedicar una “capelleta” que tenen buida de tan contents i agraïts que n’estan.

Ens han informat que, precisament per aquests canvis, el nostre paisà Pere Orpí ja no continuarà a l’Alqueria Blanca. Fa uns anys que es va jubilar, però continuava en actiu. Ara es retira, i ho fa a casa seva, al carrer Menorca de Cala Rajada. Podrà en Pere exercir el seu ministeri entre nosaltres, malgrat estar jubilat? Com s’ho fan els capellans amb això d’haver de dir missa cada dia?

Perquè si en Pere pot participar en els actes o esdeveniments religiosos del nostre municipi, l’actual rector, mossèn Antoni Amorós, tal volta ho podrà tenir manco feixuc a això d’haver de ser pertot, com el Bon Jesús: Capdepera, Cala Rajada, sa Cala  i, de vegades, Canyamel. Bé, aquest darrer indret pertany a Artà en això de l’administració eclesiàstica d’aquesta part del llevant.

On anar a missa?  Hom s’ha fixat en els 13 nomenaments de capellans fets públics fa uns dies i a la unificació de parròquies de pobles. Hi ha zones que compten fins a 8 esglésies a cura d’un rector. Quina feinada! No ho trobau? La circular del Bisbat avisa que en un futur proper es podria continuar amb aquesta reestructuració de la Diòcesi mallorquina.

Una de les dades que crida més l’atenció és quan la circular  diu: ” En alguns moments de l’any litúrgic, tots haurem de fer un esforç per reunir-nos en una celebració conjunta de diferents pobles, en alguna de les parròquies”. Això fa que ens demanem: ¿I no mancarà un servei d’autocar per a facilitar el desplaçaments de fidels als actes dels pobles de veïnat?

Ara únicament haurem d’estar pendents d’on ens correspondrà assistir a missa. Com, així mateix, hi hauran d’estar els cala-rajaders, artanencs o serverins. Perquè, observant les noves normes, no ens estranyaria gens ni mica que haguéssim de partir cap a Sant Salvador, posem per cas.

Ens costa creure que la no vinguda del Bisbe a Capdepera per Sant Bartomeu pugui tractar-se d’una mena de premonició de tot el que acabam de comentar. Temps  al temps, idó.

 Total, són bons de comptar els que  coneixen per on s’entra, els diumenges i festes de guardar,  a l’església de Capdepera.  Ja ho veurem….


Feligrès preocupat