Després de llegir el seu desafortunat article sobre Firstsun només arribo a la conclusió que el que cerca és protagonisme i rellevància, Sr. Melis i Melis.Tot això estaria molt bé, ja que és lliure de fer el que vulgui, si no fos perquè vostè utilitza unes armes molt perilloses: l’enfrontament, la falsa polèmica i la sembra de crispació.

Es veu clarament, Sr. Melis i Melis, que vostè de màrqueting en sap molt poc, tal vegada perquè en alguns temes encara neda a les aigües dels anys 60. Normal, mirant “l'ullada cap enrere". La publicitat turística que es fa a les tanques publicitàries és de les zones on hi ha hotels, perquè, Sr. Melis i Melis, la publicitat la fa una Associació Hotelera (per cert amb els seus doblers privats), no una associació  de metges ni una empresa d’assegurances. Per tant, es promocionen els indrets i les zones on hi ha hotels, per atreure els turistes. Perquè sense turistes, Sr. Melis i Melis, no hi ha activitat econòmica, i possiblement al cap d’un temps tampoc hi ha poble. Els pobles, per estar vius, necessiten treball i riquesa per als seus habitants.

Amb molt mala idea critica vostè el fet que els tres darrers presidents no hagin nascut a Capdepera. Miri aquets tres senyors, a part de fer una molt bona feina al front de l’Associació, tenen el més important que cal tenir: estimen i defensen Capdepera, Cala Rajada, sa Font de sa Cala, Canyamel, etc. Ho han demostrat amb fets, amb realitats, apropant els hotelers a la societat gabellina amb col·laboracions, involucrant-se en el dia a dia del nostre poble. Criticar  que no han nascut a Capdepera (però sí que hi viuen), afirmant pejorativament ("un català, un artanenc i un forà") és, simplement, molt, molt desafortunat. A un món global com l’actual, el que compta és la professionalitat, la honestedat, la serietat i la implicació de les persones. NO la seva procedència, nacionalitat o color de la pell.

Si es pren la molèstia d’investigar un poc, només un poc, i no escriure inexactituds, podrà comprovar que el material publicitari de Firstsun inclou molts de fulletons, díptics i material promocional de Capdepera  poble. Jo diria que l’Associació Hotelera és una de les entitats que més promociona Capdepera (el Castell, el mercat setmanal, etc). I si visita alguna fira fora d’Espanya comprovarà la gran promoció que es fa de la zona, i per tant, de Capdepera, clar que sí.

Els temps que viu la nostra societat actual són de crispació i de sofriment. Si vostè vol protagonisme, no utilitzi la seva mediocre ploma de pseudoperiodista per a enfrontar la gent del nostre poble. És un discurs passat de moda i perillós. Faci feina, Sr Melis i Melis, per la integració i per fer de Capdepera (i tots els seus  nuclis) un lloc on es pugui viure amb harmonia i pau. No ens parli d’ètica... barata.P. B.