Un lector ens ha remès aquestes imatge d'un joc del parc infantil de la Plaça dels Pins...
El nostre lector atribueix a turistes aquesta malifeta, però independentment de qui ha estat és necessàri un respecte cap als bens  comuns i al mobiliari urbà. Dissortadament cada any s'han d'emprar molts d'euros per adobar el que se romp per mal us o senzillament per vandalisme.