Una pista:  És escuma.

Una altra pista: És una font...

Saps on és?

La font de la plaça de Son Moll.
Que presenta aquest aspecte, suposam que amb motiu de la seva posada en marxa.