Fes el que jo faig..........i veuràs!.
 
Firmat,
Un lector