Així de belles és mostraven les dunes de la platja de sa Mesquida, un dissabte dematí del mes de novembre


S'ha de reconèixer que l'intervenció del Ministeri de Medi Ambient per a recuperar les platges (passarel·la, barreres de canyís i plantació de borró i altres plantes per a subjecció de l'arena) és seriosa i ambiciosa, i pot ser que aconsegueixi limitar el pas de vehicles i persones per les dunes i recuperar la dinàmica natural de la platja i del sistema dunar més espectacular de Mallorca.Ara només cal que hi hagi resultats i realment protegeixi les dunes. Una cosa que no s'entén és que el sistema dunar de cala Agulla-cala Mesquida no formi part del Parc de Llevant...