Per moltes barreres que es posin...
Hem rebut dues fotografies d'una motocicleta de grans dimensions creuan el pont (fins aleshores pensàvem que  era peatonal) de Canyamel. Al conductor no se li pot negar una certa habilitat per a esquivar tota mena d'entrebancs (rampes estretes, escales, barres...), que les autoritats posen per a evitar el pas de vehicles de motor.