Image

El grifó de la plaça dels Pins, i la reixa d'en terra, ha duit molt malament el pas de temps.
Diuen que la plaça dels Pins serà el proper objectiu del "pla Zapatero" a Cala Rajada... Nosaltres només donam idees.

Image