Image

La mostra de teatre infantil i juvenil fa que els pares vagin al teatre càmera en mà. Hi ha moments en que ens veus més de tres alhora d'enceses, a banda de vídeos. Algú se n'ha adonat que pot molestar?