Antoni Flaquer «Coix»

 

El 21 de febrer de 1933 començaren les obres per la construcció del port de refugi de Cala Rajada.
Començaren les obres amb un desmunt de roques en el que és avui el passeig de Cala Gat.
El 1935 quedaren paralitzades les obres del moll per desavinences amb el propietari dels terrenys de Cala Gat, que eren d’en Martí Garau «Climentó».
El 1940 es reprengueren les obres del moll amb la condició de posar una bàscula per pesar les vagonetes amb les pedres per construir el moll; la bàscula estava a uns 20 metres abans d’arribar al moll.
L´encarregat de pesar les vagonetes era un tal Vallori que, amb la seva família, vivia davant el convent de les Monges Franciscanes de Cala Rajada.
El desmunt de pedres per fer el moll arribà fins a la platja de Cala Gat i fins al camí que anava a la punta del Faralló, propietat d’en Miquel Garau «Climentó».
El 1953 en Martí Garau va vendre la seva propietat a Don Bartomeu March, que el 1957 construí el xalet de Cala Gat.