Antoni Flaquer “Coix”    


Els Nadals, vinguts de Felanitx, una família de pescadors pioners en la petita història marinera de Cala Rajada.

Andreu Nadal i Soler, vingut de Felanitx, es casà amb Maria Flaquer, gabellina, i tengueren dos fills: Toni Nadal, mestre d’aixa a la drassana de Na Ferradura, i Colau Nadal Flaquer, que es casà amb Elionor Moll i foren pares de la nissaga dels Nadals de la foto, que són 10 germans.

La foto a l’entrada de la Residència de Educación y Descanso el dia d’un dinar familiar amb motiu dels 50 anys de matrimoni de Margalida Nadal i Miquel Papa.

A la foto, els germans Nadal. D’esquerra a dreta: Maria, Andreu, Tomeu, Catalina, Antònia, Colau, Elionor, Margalida, Toni i Bel.

Andreu Nadal Soler fou el primer president de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada l’any 1899.
  
A la segona foto, Colau Nadal Flaquer, la seva esposa Elionor Moll, amb fills i néts, compaginant treball de xarxes amb obra de paumes.