Image
   A l'exposició de documentació, a Can Creu d'Inca, amb motiu del 150 aniversari de la divisió territorial d'Artà, hi ha documents molt interessants. Alguns perquè ens ajuden a entendre alguns aspectes quotidianes de l'època, d'altres pel seu caràcter anecdòtic i d'altres pel propi valor històric... Valoram molt postiviament l'esforç que es fa des de l'Arxiu Municipal de Capdepera per  mostrar els seus fons al públic.
   Però el que volem comentar no deixa de ser una simple anècdota ingènua. Algunes de les cartes o peticions estaven signades per "Déu", concretament amb la paraula "Dios", així en castellà. No, no us penseu que qualque avantpassat tenia un problema de personalitat..., es tracta de la primera part de la fórmula d'acomidament "Dios guarde a usted muchos años", que continúa a la part de darrere de la pàgina. 
   En aquella època, Déu no era gabellí.