pintades a Son Moll

 A nosaltres tampoc no ens entusiasmen els cartells de l'Associació Hotelera, indicant la situació dels seus establiments, perquè la seva presència ens sembla exagerada, per no dir abusiva. Però encara ens entusiasma menys l'afició d'alguns brètols a embrutar tot quant toquen. Aquest pintoretxos aficinats es podrien dedicar a pintar la línia central de la carretera Cala Rajada-Palma, amb un pinzell de 0'5, i almanco farien alguna cosa de profit.