Plantilla de l'Hotel Lago Playa, any 1962/63
L'iamtge correspon als treballadors de l'Hotel Lago Playa, l'any de la seva nauguració 1963/1963.

La fotografia esta presa amb els empleats pujats a una sínia que hi havia just darrere de l'hotel, avui desapareguda.

Desconeixem el nom de tots però, hi són el senyor Jeroni, la senyora Bàrbara, els pares de na Margalida i Maria del forn del Juva, Joan (el cuiner) marit de Maria"Galiona", Pep Cuadradro i altres dels qui no recordem el nom.


Cons sempre ens faria contents completar els noms del qui surten a les imatges, així que si ens podeu ajudar us ho agrairem.

Imatge gentilesa d'Andreu Artigues