ES REBOST, és la nova cadena de restaurants de menjar mallorquí que hi ha Palma. Per situar-vos, allà no era el Bar Cristal, a la plaça d'Espanya.
Idò allà la decoració es fa amb obra de pauma, pel que fa a l'il·luminació. Cert que no és el primer lloc con hi ha aquesta decoració. També recordam haver-la vista a Son Jaumell.

El que no sabem si és obra de pauma comanada a Capdepera.