Hi ha veinats que no volen entendre...

Image
   Ja pot dedicar l'Ajuntament recursos econòmics per a la neteja i recollida de fems, però mentre hi hagi veïns com aquests (us podem assegurar que ja ho han fet distintes vegades) que es dediquen a tirar ferralla on no toca, a omplir els contenidors de restes de "poda", a deixar els fems fora dels contenidors... Mentre hi hagi gent com aquesta, deim, i no sigui sancionada, poc pot millorar la imatge del nostre municipi.
    En aquest cas es tracta d'un reincident compulsiu.
    Ah, i felicitats als equips de neteja, perquè al dia següent en passàrem i tot havia estat netejat.