Escola de Cala Rajada c.1955

 Es tracta d'una fotografia a l'escola de Cala Rajada (Escuela de Orientación Marítima y Pesquera), damunt l'actual restaurant "El Cactus". Aleshores, als baixos hi havia el bar "Vista Alegre", regentat per Diego González i Maria Pastor, que a vegades s'enfadaven una mica amb el trull dels al·lots, que no era poc. La imatge va ser captada - aleshores fer fotografies no era tan habitual com ara - amb motiu d'una visita de l'inspector d'ensenyament. I els alumnes, com es veu, tot feliços i contents. El mestre Nadal i l'inspector també posen bona caraElls són: 

1-Jaume Fuster Alzina / 2-Vicenç Nadal Bosch (mestre) / 3-Pere Forteza Melis / 4-Antoni Serapio Monjo / 5-Jaume Gelabert Vaquer / 6-Joan Garau Yern / 7-Francesc Massanet Terrassa / 8-Inspector (desconegut) / 9-Josep Orpí Font / 10-Bartomeu Pascual Nadal / 11-Bruno Arnavat Queralt / 12-Joan Fuster Lareu / 13-Miquel Orpí Font / 14-Gabriel Bernat Forteza / 15-Pere Morey Melis / 16-Nicolau Nadal Forteza / 17-Andreu Gutiérrez Lliteres.