Ca Ses Monges.
Curs 1956-1957
Les fotografies de grups escolars són una font records. En un moment concret podem trobar gairebé tota una generació d’un poble qualsevol. Aquesta imatge que compartim és del curs 1956-1957 a ca ses Monges de Capdepera.

Segur que hi trobareu molta gent coneguda.´

Filera de dalt (sempre d’esquerra a dreta):
Margalida Mayol Llabrés “de son Cardaix”, Baltasar Moyà “Fareta”, Antònia Vila “Bibina”, Pilar Llinàs “ de cas Metge”, Margalida Massanet “Guitarrona”, Mateu Morey, Pedro Juan Tous “Siurell”, desconegut, Sor Margalida del Amor Hermoso.

A sota:
Juanita Adrover “Busca”, Maria Terrassa Nebot “Ruïssa”, Catibel Flaquer “de son Poca Palla”, Mari Germa Melis, Rafael Vives Sansó,  Maria Antònia Pascual “Polla”, Antònia Garau “Galleta”, Margalida Forteza “Cota”, Bàrbara Guiscafrè “Barona” i  Miquel Sancho “de ses Talaioles”.

Una imatge preciosa que recollí una bona part dels infant de Capdepera d'aquells anys.

Si clicau la matge del grup la podeu veure ampliada.

Per curiositat  reproduïm el revers de la foto.