Va de noces...


 Pel desembre de 1969 se casaren el nostres col·laboradors na Caty Martínez i en Joan Sancho. L'imatge mostra a més dels joves "protagonistes" dos amics ben coneguts. Ells són na Margalida Mayol i en Tomeu Melis vestits ben elegants, com mana l'ocasió.
  
 
Sembla mentida però el temps passa ben aviat i no hi ha res com recordar moments com aquests...

Caty i Joan