El carrer Elionor Servera mereix en aquests monogràfics un capítol a part i exclusiu. Ens han fet molts comentaris sobre si els autocars aturen i descarreguen on i quan volen. Tan se val si hi ha senyals de prohibit aturar-se en ambdós costats. Si més no, i per posar-hi una mica d'humor, els autocars s'aturen ben enmig del carrer. No els preocupa gens el colapse circulatori que creen. Gens.

I, es clar, els cotxes que van darrere, si tenen necessitat d'aturar-se ho fan sense cap altra mirament. Si ho fa el gran, perquè no el petit. Tanmanteix la policia està a la plaça Castellet i d'allà no se mou.Tal volta els conductors d'autocars van més cremats que un misto. Tant és si davant l'hotel en qüestió hi ha espai reservat i a posta pels autocars. Total per cinc minuts poden aparcar en mig del carrer, obrir els maleters, que la gent baixi, reculli les maletes, tanqui els maleters i cap a un altra carrer. Fins que hi hagi una desgràcia. Llavors tot seran regulacions. 

Tal volta el debat hauria de ser si els autocars poden circular per qualsevol carrer o hi ha d'haver punts de descàrrega de turistes. Comentaris que ens han arribat a través del facebook i que abordarem en altres capítols:

-Carrer castellet. Autobusos, aparcar cotxes a les dues bandes, excés de velocitat, les aceres molt estretes. La gent no pot anar per l'acera (especialment si teniu un carro de fill) i es passa a la carretera.

- pi de s'horta, sortint des camí de s'Ullall .

- Travessar Cala Rajada a l'estiu és una odisea. I cercar aparcament és armar-te de paciència.

- Carrer magallanes, Els autobusos circulen amb excés de velocitat.

 Cruïlla Via Mallorca amb Magallanes... Peligrositat absoluta... Cada dia través amb un nin...Per favor, ajuda!

- Atravesar des camí de s'horta a camí de na ferrera...Per arribar al carrer de la mar, la gent condueix a tope i incomplint totes ses normes...

Calle castellet : l'autopista de Cala Rajada, "calle sin ley y en fiesta" Odisea.

- Carrers de dues direccions i que es pot aparcar als dos costats. No hi ha espai per a tants cotxes i provoca colapses. O d'una direcció o aparcar sols a un costat.