Aquesta secció té una vessant de denúnica, amb una intenció positiva. No es tracta mostrar allò que és fa malament o no se fa no només per criticar. Moltes de vegades serveix per informar i mostrar als responsables desperfectes o llocs de posibles actuacions. Així ens va arribar una imatge d'un sobam a l'asfalt, al coster de Son Moll, i abans de publicar-lo se va adobar.Hem de dir que, de vegades, s'adoben els desperfectes abans que nosaltres ho publiquem. I podeu creure que ens alegram que sigui així. Entre una imatge i altra ha passat un dia.

Però no sempre s'actua amb tanta celeritat. Fa unes setmanes al passeig de Cala Gat, un folro de pedra va caure. Algú la va deixar a un costat, vora la paret. Passats uns dies, qualque brètol la va rompre.
Ara la pedra esta rompuda, a la vora, i el seu adob serà evidentment serà més car. I d'això fa setmanes...