Dues imatges de Cala Rajada, devers 1932
 Aquestes dues imatges han estat remeses per en Jusan com a deferència de Bernat Calafat Mascaró.

Es tracta de dues fotografies obtingudes devers 1932. 

A la primera, el que seria en el futur el moll de Cala Rajada, amb sa Torre Cega a dalt i les cases d'estiuejants que ja s'havien edificat en l'actual passeig Gabriel Roca. Parlant de moll, l'únic que hi havia aleshores era un petit espigó, davant ca n'Epifanio (actual Negresco), que es pot veure a la imatge. 
Es tracta d'una fotografia acolorida a mà, una forma de d'il·luminar les imatges antigues.La segona fotografia correspon a la mateixa zona, però captada des d'un punt de vista diferent. En primer terme es veu la platgeta gran, amb uns quanta llaüts damunt l'arena, i les bellesombres de davant ca n'Epìfanio (ara, restautant Negresco). Es veu amb més detall el que fou primer l'espigó del moll.

 
Cala Rajada devers 1932, una deferència de Bernat Calafat Mascaró