Alguns usuaris del passeig de Ses Atzavares ens han comentat el seu desacord amb la poda que es fa amb els tamarells plantats vora el sender. Actualment se tallen impedint el seu creixement cap a dalt, cosa que no entenen aquest usuaris, ja que impedeix que els arbres arribin a donar una mica d'ombra en un futur.Aquest passeig és especialment calorós pel matí, ja que el sol pega de ple des de que surt fins a migdia. Ens han comentat, i no ho hem pogut confirmar, que aquesta queixa s'ha fet per escrit. En tot cas a nosaltres ens ha arribat de forma verbal.