Un amable lector ens va remetre aquestes dues imatges del carrer Baltasar Coves, desconeixia el motiu per què una part va romandre tancada el cap de setmana, del 13 i 14 de desembre.Sembla que dissabte se feia una revisió de la línia i se va rompre un component. No va ser possible adobar-lo immediatament i va haver d'esperar al proper dia laborable. Vagi per dit.