Festa familiar, un bateig.L'imatge esta treta devers l'any 1965 i se va fer amb motiu del bateig d'Agustí Lliteres Sureda. La "busqueta" que es troba en el braços de la mare ha crescut (i vaja que ha crescut!) des d'aquell dia.
 

En el centre de la fotografia, treta en l'intimitat de la família, hi ha la mare d'Agustí, n´Antònia Sureda ”Vergera" i acompanyada dels seus padrins de bateig  que són na “Catoia” i en “Caracu”.


I en aquesta podem veure a  n'Antònia Sureda "Vergera" uns anys abans el dia de la seva primera comunió.

 
 

Arxiu "Jusán"