Una lectora de Sa Font de Sa Cala ens remet aquestes dues imatges, manifestant la seva indignació. Resulta que han pintat els pas de vianants de la zona de Sa Cala, cosa ben necessària i que entra en les tasques rutinàries de manteniment, i el blavet que s'empra per a fer marques i delimitat el que s'ha de pintat ha estat llançat a una mata. La nostra lectora no entén la manca de cura d'alguns treballadors. Ben segur que a casa seva, al seu hort o jardí, no ho faria.