Els clients de les terrasses dels locals de la plaça dels Mariners poden gaudir de la companyia d'ocellets que s'apropen a les taules per veure si poden  trobar qualque cosa que dur-se a la panxa.No deixa de ser una estampa simpàtica d'estiu.