Personal de la brigada municipal ha canviat la tapa del clavegueram a Son Moll. Les tapes en mal estat o que no s'ajusten bé a l'asfalt són substituïdes per altres noves. Aquesta tasca se fa puntualment allà on és més urgent el canvi.